NL . EN

Schaalvergroting door add-ons

We voeren proactief (meerdere) overnames uit én werken actief mee aan de doorgedreven integratie van die overnames.

Organische groei

We zetten strategisch in op organische groei, door te investeren in de juiste drijfveren en attractieve aanpalende segmenten en landen aan te boren.

Professionaliseren van organisatie

Een nieuwe omvang vraagt een doorgedreven professionalisering van de organisatie. Wij leiden die transitie in goede banen.

Implementeren van systemen en processen

We voeren systemen en processen in die op efficiënte manier het bedrijf maximaal laten presteren, bv. via digitalisering.

Hoe verdertigvoudig je de omzet van een bedrijf?
Hoe zorg je ervoor dat de hele organisatie mee is?
Wat is er nodig om de organisationele structuur aan te passen aan de nieuwe realiteit?

Onze troeven

Dynamisch DNA

Dynamica is niet alleen onze naam, dynamisch ondernemen zit in ons DNA. Want meer nog dan investeerders zijn we ondernemers. Het moet vooruitgaan, kort op de bal, met lef maar altijd weloverwogen en op basis van kennis, cijfers en groeipotentieel. We helpen ondernemers en management teams met groeiambities die beslissende stap te zetten naar groei. Omdat we die ervaring met overnames hebben en weten hoe je ook de volledige organisatie mee krijgt in het verhaal.

Directe aanpak

Who you see is who you get. Dynamica, dat is Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet, twee partners die met eigen middelen en kennis bedrijven doen groeien. Wat de uitdaging ook is: Dynamica is altijd all-in. Niet van aan de zijlijn toekijken, maar met een persoonlijke betrokkenheid in elke stap van het verhaal. We werken rechtstreeks samen met de ondernemer/CEO of het management. Niet vanuit een ivoren toren maar boots on the ground op de werkvloer of op managementniveau. We investeren enkel eigen middelen en nemen de zaken in handen.

Partner op lange termijn

Een structurele samenwerking op lange termijn is de basis van elke investering. Dynamica is geen tijdelijke passant. We beschikken over voldoende bijkomend kapitaal om te investeren en hanteren een strategie van duurzame groei. Zowel organisch als versneld via add-on overnames.

Flexibel ondernemen

Succesvol ondernemen is een kwestie van snel en flexibel inspelen op mogelijkheden. Als meerderheidspartij of als onderdeel van een management buy in of -buy out: elke vorm van samenwerking is mogelijk. Op voorwaarde dat het kort op de bal is en hands-on.

Duidelijke strategie

Snelle beslissingen voor een snelle groei. Nieuwe strategieën worden snel goedgekeurd en accuraat uitgevoerd. Ja, we houden van een no-nonsense aanpak. Als private investeerder hebben we die vrijheid, zonder bureaucratie of hiërarchie.

Eigen energie en kapitaal

Cedric De Quinnemar en Jan Ponnet zijn de drijvende krachten achter Dynamica. Met een jarenlange ervaring als investeerder, ondernemer en adviseur zetten ze hun kennis en energie in om met eigen middelen bedrijven te laten groeien. Sinds Cedric en Jan elkaar ontmoetten aan INSEAD vormen de gedreven entrepreneurs een complementaire tandem.

Gerichte
investeringen

WE ZOEKEN:

  • Bedrijven en projecten met een duidelijke positionering
  • Uit alle B2B-sectoren
  • Met ruimte voor groei of verbetering
  • Met nieuw of bestaand management
  • EBITDA tussen 2 en 5 miljoen euro

WE BIEDEN:

  • Een investering met eigen kapitaal, gericht op duurzame groei
  • Snelle beslissingen zonder hiërarchische structuren
  • Nauwe betrokkenheid om een ambitieus project te realiseren
  • Een langdurig en persoonlijk partnership met direct contact
  • Bespreekbare overnamestructuren met lange of flexibele exit horizon